Żywy Różaniec – 2023…

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to chyba jedna z najważniejszych grup modlitewnych przy każdej parafii. Jest to niezmiennie bardzo uprzywilejowana modlitwa, nieustannie polecana przez Matkę Bożą we wszystkich Jej objawieniach.

Członkowie Żywego Różańca w Parafii Chrystusa Odkupiciela w łodzi mają spotkanie raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy odprawianej w kościele parafialnym o godz. 930, po której obywa się katecheza – konferencja, a następnie dziesiątka różańca w aktualnych intencjach i zmiana tajemnic różańcowych.
Członkom żywego różańca i nie tylko polecam stronę z różańcem przez życie, gdzie jest wiele ciekawych treści o różańcu i wiele rozważań do tajemnic różańcowych.

AKTUALNE INTENCJE DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA ROK 2023


KONFERENCJE – KATECHEZY WYGŁOSZONE W RAMACH NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ

Dzieło życia Pauliny Jaricot

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”

Gdyby dziś przeprowadzić weryfikację wiadomości religijnych na poziomie katechezy ze szkoły podstawowej wśród wszystkich ludzi ochrzczonych, wyniki byłyby zaskakująco bolesne dla odpowiedzialnych za przekaz religijnych wiadomości w naszym społeczeństwie. Sondaże w różnych grupach i środowiskach ujawniają brak podstawowych wiadomości z zakresu nauki wiary i moralności chrześcijańskiej. Twórcy tak zwanej odnowy katechetycznej ostatnich dziesiątków lat winni nie tylko zrobić dokładny rachunek sumienia i uznać swoją winę, ale jasno sprecyzować błędy, które popełnili, wzywając głośno wszystkich, by błędy te zostały natychmiast poprawione.

Katecheza prowadzona w Kościele jest jego chlubą lub kompromitacją. Katechezy św. Ireneusza, św. Grzegorza z Nyssy, św. Cyryla Jerozolimskiego, św. Augustyna, św. Ambrożego przyniosły Kościołowi sławę oraz wychowały przez wieki wielu wspaniałych ludzi. Współczesna katecheza jest głównie odpowiedzialna za anemię życia religijnego i za odejście rzesz wiernych, którzy przeszli przez wodę chrzcielną, już nie tylko od Kościoła, lecz od Chrystusa i od Boga.

Mówiąc o katechezie mam na uwadze nie tylko dzieci i młodzież, ale także ludzi dorosłych. Katecheza to proces permanentny, od którego zależy doskonalenie wiary każdego człowieka, kapłana również. Duszpasterz, czy chce czy nie, jest zawsze i wszędzie katechetą. Nieustannie musi pouczać, prostować błędne poglądy, odpierać zarzuty wysuwane przeciw wierze i moralności.

Kazania katechizmowe to jedynie wycinek pracy katechetycznej. Zapotrzebowanie na nie jest tak wielkie, jak zapotrzebowanie na transfuzję krwi chorego na anemię. Im wcześniej i lepiej duszpasterze przeprowadzą katechezę na ambonie, tym większe będą szanse na uratowanie w ludziach wiary w Boga, Chrystusa i Kościół.

Mówienie o Kościele w dobie ostrej krytyki instytucji religijnych nie jest łatwe, mimo że zainteresowanie tematem jest duże. Umiejętność żeglowania przy wysokiej fali pod wiatr wymaga dobrego przygotowania i dużej odwagi. Na szczęście wśród słuchaczy jest wielu życzliwie nastawionych do Kościoła i oni z wdzięcznością przyjmują każde słowo umacniające ich wiarę. Dla nich przekaz prawdy o Kościele i sakramentach jest szczególnie ważny. Pierwsze bowiem pęknięcie w życiu chrześcijańskim dokonuje się na tym odcinku. Ludzie wierzą w Boga i w Chrystusa, a przestają wierzyć w Kościół i sakramenty. Opuszczanie w niedzielę Eucharystii jest znakiem, że ten odcinek fundamentu chrześcijańskiej wiary pęka. Stopniowo runie cała budowla.

Trzeba się przy tym liczyć z zagrożeniem ze strony sekt. W dużej mierze one propagują niechęć, a nawet wrogość do Kościoła. Same bowiem z reguły nie zajmują się nawracaniem pogan, lecz najczęściej chcą przejąć w swe szeregi wierzących w Boga i w Chrystusa, a oderwanych od Kościoła. Te sekty przyciągają do siebie tych, którzy mają trudności w wierze w Kościół i sakramenty. Zagrożenie jest bardzo widoczne. Katecheza o Kościele staje się i z tego punktu widzenia niezwykle aktualna.

ks. prof. Edward Staniek

Serdecznie zapraszam do zapoznawania się z tematami katechez o Kościele!


Ponieważ nie zawsze jest okazja do osobistej rozmowy i “wybadania” tego, jaki jest odbiór przygotowywanych konferencji i przekazywanych katechez.  O ś m i e l a m   s i ę   p r o s i ć   o   k i  l k a   s ł ó w    k o m e n t a r z a,   jeśli ktoś już trafił do tej strony. Można to uczynić pod wpisanymi, podanymi katechezami lub w mailu do mnie, korzystając z formularza przy zakładce kontakt. Będę wdzięczny za poczynione krytyczne uwagi.RÓŻANIEC

Comments are closed.