KATECHEZA

KATECHEZA
Katecheza (z j. greckiego: katēchēsis, katēchéō) – jest to formacja chrześcijańska, forma głoszenia Słowa Bożego, mająca na celu przede wszystkim przekazanie wiary osobom nieochrzczonym oraz ochrzczonym dzieciom i młodzieży, oraz wszystkim, którzy nie doświadczyli wtajemniczenia chrześcijańskiego lub chcą rozwinąć i umocnić swoją wiarę.

Współcześnie terminu “katecheza” używa się w dwóch znaczeniach.

W znaczeniu węższym oznacza przekazywanie depozytu wiary nowym członkom pozyskanym przez Kościół. Jest to nauczanie wiary, następujące po pierwszej ewangelizacji i głoszeniu kandydatowi kerygmatu, a przed wyższymi formami nauczania, jak homilie, życie Kościoła etc.

Obejmuje ona zarówno dorosłych katechumenów przygotowywanych do chrztu, formację chrześcijańską dzieci ochrzczonych, jak i dorosłych, którzy potrzebują inicjacji chrześcijańskiej do dojrzałej wiary. Katecheza ta dokonuje się w pewnych formalnych ramach, by zapewnić osobie ochrzczonej wprowadzenie we wszystkie konieczne elementy życia chrześcijańskiego. Pomocą może służyć ku temu opracowany przez Kongregację ds. Liturgii rytuał zwany Obrzędem chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.

W znaczeniu szerszym oznacza każde przekazywanie wiary chrześcijanom, począwszy od pierwszego usłyszenia kerygmatu aż do wyższych form naukowej teologii.

Katecheza przewiduje także pewną formę “odpowiedzi” ze strony katechizowanych, która może dokonywać się przez stawianie pytań i dialog  z katechizującym. Dlatego zupełnie na miejscu jest taka reakcja ze strony odbierających katechezę, do czego zachęcam  🙂  


Katecheza – tematy

W poniższych katechezach wykorzystałem myśl teologiczną – homiletyczną ks. profesora E. Stańka, którą zawarł w swoich opracowaniach kazań katechizmowych. Zasadniczo zachowałem tok tematyczny katechezy sporadycznie aktualizując, dostosowując do własnego sposobu przekazu. Tym odważniej prezentuję wybrane tematy, gdyż sam ks. profesor, na końcu jednego z cykli, daje otwartą klauzulę, że jeśli kiedyś jego praca homiletyczna ukaże się, to (parafrazując) z racji wspólnego podążania tymi ścieżkami wiary i jakby współuczestniczenia w jego myśli, można się uważać za współautora…

Oczywiście nie mam najmniejszego zamiaru niczego zawłaszczać ani sobie przypisywać poza tym, że skorzystałem z tej mistrzowskiej pracy. Wiele kwestii na nowo, po swojemu przemyślałem, pewne tematy “skonfrontowałem” z tradycyjnym ujęciem i w tej prostej formie udostępniam je wszystkim spragnionym pogłębionego życia z Bogiem i rozumienia prawd naszej świętej wiary. Jakakolwiek wdzięczność powinna być adresowana do niezwykle skromnego ks. profesora Edwarda Stańka, a tę na pewno można wyrazić serdeczną modlitwą w jego intencji.Prawdy chrześcijańskiej wiary


Cnoty i wady


Comments are closed.