Pokusa, nękanie, uwikłanie, opętanie

Udostępnij:

 

Zło nie jest wielkością stałą, lecz dynamiczną. Wprowadzenie małego zła w nasze życie naraża nas na jego powolne powiększanie się, wzrastanie aż do tragicznych skutków duchowych. W myśli chrześcijańskiej od dawna zwraca się uwagę na różne sposoby działania złych duchów na człowieka. Należą do nich:

POKUSA
czyli podnieta do zła, propozycja, podsunięcie okazji do grzechu, jak np. pokusa rajska, której zwalczenie byłoby zasługą; jest to sposób odwodzenia ludzi od Boga, namowy, by nie spełnić jakiegoś dobra, umniejszyć je, albo uczynić coś złego;

ZNIEWOLENIE I SKRĘPOWANIE
przyczyną jest popełnienie grzechu, poprzez który w życie człowieka wtargnęły złowrogie siły; to mogą być: stany depresji w postaci przygnębienia, długotrwałej rozpaczy, agresji, stany lękowe, poczucie bezradności z powodu popełnionego grzechu, obezwładniające wyrzuty sumienia, odbierające nadzieję nawrócenia i naprawy zła;

OSACZENIE  (OBSESSIO),  OBLĘŻENIE
gdy zło usiłuje człowieka przerazić, zmęczyć ciągłą manifestacją swej siły, np. w życiu św. o. Pio czy św. Jana Marii Vianneya było to pojawianie się przerażających zjaw, działań na słuch, rzucania człowiekiem czy nieznośnych zapachów;

OPĘTANIE  (POSSESIO),  ZAWŁADNIĘCIE
najbardziej niszcząca ingerencja Zła w życie człowieka, która polega na stałym lub przerywanym zamieszkaniu w człowieku i szkodliwym działaniu na niego od wewnątrz; najczęściej stopniowo zniechęca ono ofiarę do praktyk religijnych, stopniowo nasila różne wyniszczające niedomagania psychiczne i fizyczne, by doprowadzić do odczucia wstrętu do wszystkiego, co jest związane ze sferą sacrum; ataki wściekłości wywołują: znak krzyża, kontakt z wodą święconą, obrazkami religijnymi czy krzyżykiem; dotyczy zwłaszcza tych, którzy dokonali świadomym aktem oddania się szatanowi, zawarli z nim tzw. pakt (niekiedy podpisany własną krwią);

NĘKANIE I WYRZĄDZANIE RÓŻNEGO RODZAJU SZKÓD ZEWNĘTRZNYCH
to pewnego rodzaju złośliwe działanie szatana, poprzez np. napady diabelskie, które dotyczą raczej majątku ofiary – przedmiotów, zwierząt, domów itp.; „nawiedzone domy”, samozapalne pożary, nagłe wycieki wody, a ich celem jest wywołanie strachu, bezsenności, utrata wewnętrznego pokoju.

Szatan jest głęboko wpisany w dzieje ludzkości i w karty Pisma Świętego, od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Walka z nim jest wyraźna w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa od zagrożenia Herodowego i kuszenie na pustyni po mękę i śmierć na krzyżu. Nakaz misyjny Chrystusa obejmuje głoszenie Ewangelii i uzdrawianie człowieka także poprzez wypędzanie złych duchów. Wielkość dostrzeganego zła nie może obezwładniać wierzących ani rodzić poczucia beznadziei. Stajemy przed złem z Chrystusem, w „zbroi zbawienia”, która chroni przed wrogiem. Sakramenty święte, modlitwa, post, dobre uczynki, ofiara, egzorcyzmy są skuteczną bronią.

 

art. w: Sygnały troski, 10/2020, ks. Andrzej Zwoliński

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz