RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY KLASYCZNYM RYTEM RZYMSKIM A PROTESTANCKIM RYTEM CRANMERA I NOVUS ORDO MISSAE

Udostępnij:

Wymowne porównanie: 
RYT RZYMSKI | PROTESTANCKI RYT CRANMERA | NOVUS ORDO MISSAE

Na podstawie książki M. Davies’a Nowa msza Papieża Pawła, str.: 414

 

ryt

Klasyczny Ryt Rzymski Protestancki ryt Cranmera ryt Novus Ordo Missæ
Zatytułowany “Msza Cranmer zatytułował swój obrządek “Wieczerza Pańska i Komunia Święta zwana Mszą “ N.O.M. zatytułowany został “Wieczerza Pańska czyli Msza
Msza odprawiana po łacinie. “Wieczerza Pańska” odprawiana w języku narodowym. N.O.M. odprawiany w języku narodowym.
Znaczna część Mszy mówiona niesłyszalnie Obrządek Cranmera jest publicznym wysławianiem i dziękczynieniem i dlatego mówiony jest słyszalnie. Mówiony słyszalnie od początku do końca.
Odprawiana na Ołtarzu skierowanym na wschód. Służba Cranmeera odprawiana na stole twarzą do ludu. N.O.M. odprawiany na czymś, co wyraźnie jest rozumiane jako stół, twarzą do ludu.
Psalm “Judica me”, nie do zaakceptowania dla protestantów z powodu odwołania się do”Bożego ołtarza”. Zniesiony. Zniesiony.
Podwójny Confiteor, rozróżnia pomiędzy Kapłanem a ludem, a także jest wezwaniem świętych, co jest nie do zaakceptowania dla
protestantów.
Cranmer zniósł Confiteor. Podwójny Confiteor zniesiono, zamazując rozróżnienie pomiędzy Kapłanem a ludem. Skrócony Confiteor wzywający Aniołów i Świętych (bez wymieniania z wyjątkiem NMP) jest załączony jako opcja, dwa pozostałe Ryty Penitencjarne nie zawierają takiego wezwania w ogóle i w ten sposób są całkowicie do zaakceptowania przez protestantów.
Modlitwa “Aufer a nobis” przywołuje ofiarę Starego Przymierza z jej odwołaniem do Świętego Świętych, do którego wstępuje Kapłan, by ofiarować krew ofiary. Nie występuje. Zniesiona.
Modlitwa “Oramus te, Domine” odwołuje się do relikwii w kamieniu ołtarzowym. Nie występuje. Zniesiona. Kamień ołtarzowy jest obecnie “zalecony” dla ołtarzy stałych i nieobowiązkowy dla ruchomych.
Introit, Kyrie, Gloria, Kolekta, Lekcja,
Ewangelia, Credo.
Zachowane. Zachowane.
Modlitwy podczas Ofiarowania: “Suscipe, sancte Pater”, “Deus, qui humanae”, “Offerimus tibi”, “In spiritu humilitatis”, “Veni sanctificator omnipotens”, “Suscipe sancta Trinitas”. Porównywalne modlitwy zniesione przez Cranmera. Zniesione z wyjątkiem dwóch (w języku narodowym oczywiście): “Deus qui human攓In spiritu humilitatis”.
(W istocie jednak tak zmienione, że widoczne jest uderzające podobieństwo do żydowskiej “beraka” – modlitwa przed posiłkiem, zaczerpnięta z talmudu więc nie mająca nic wspólnego z Judaizmem biblijnym, w więc i ziemskim czasem Zbawiciela)
Sekreta – modlitwa z proprium (zmienna) zawierająca często ofiarną terminologię . Usunięte. Zachowane, ale że nie stanowią części Ordo Missæ tylko Proprium (części zmienne Mszy Św.), wobec tego nie stanowią przeszkody w osiągnięciu ekumenicznego Ordinarium.
Dialog przed Prefacją. Prefacja. Sanctus. Prefacja o Trójcy Św. dla każdej niedzieli bez własnej Prefacji. Zachowane. Zachowane. Jednak Prefacja o Trójcy Świętej używana tylko raz w roku.
Kanon Rzymski. Zniesiony. W nieco zmienionej wersji zachowany jako opcja (Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna). Pozostałe Modlitwy Eucharystyczne, a szczególnie najpopularniejsza dla jej krótkości Druga, są akceptowane przez Protestantów.
Formuła konsekracji. Znacznie zmodyfikowana. Włączono najbardziej znaczące zmiany.
Libera nos. (po Pater noster) Luter i Cranmer znieśli ją ze względu na wezwania Świętych. Zmieniona wersja bez wezwania Świętych.
Haec commixtio. Wersja z rytu Sarum zniesiona. Zmieniona wersja z pominięciem słów “consecratio”.
“Domine Jesu Christi, qui dixisti”. Modlitwa ta rozróżnia pomiędzy Kapłanem a ludem. Zmieniono “peccata mea” na “peccata nostra” aby znieść rozróżnienie między Kapłanem a ludem.
Domine Jesus Christe, Perceptio Corporis tui Zmodyfikowane wersje włączone do NOM. Można się cieszyć, że modlitwa taka została włączona.
Komunia udzielana świeckim pod jedną postacią. Pod dwiema postaciami. Rozszerzenie liczby okazji na Komunię pod dwiema postaciami, (n.p. w USA na wszystkich Mszach niedzielnych).
Tradycyjny chleb ołtarzowy – niekwaszony. “niekwaszony i okrągły, jak to było przedtem, ale bez wszelkiego rodzaju odcisków, i nieco większy i grubszy niż to było, aby mógł być zręcznie dzielony na dwie części, przynajmniej, albo więcej według uznania ministra” Chleb używany na Eucharystię, choćby nawet niekwaszony i w tradycyjnym kształcie, powinien być zrobiony w taki sposób, aby kapłan, odprawiający Mszę z udziałem ludu, mógł go złamać na kawałki i rozdać je przynajmniej kilku wiernym”
Hostia kładziona przez Kapłana na języku klęczącego komunikanta.

W obrządku z 1549 zachowano tradycyjne praktyki, ale już od 1552 komunia była dawana na rękę, aby zaznaczyć, że chleb jest zwykłym chlebem, a pastor nie różni się od świeckiego.

(sposób podawania na rękę był taki, jak dziś praktykowany jest w “świecie” katolickim).

Obecnie Komunię Św. daje się na rękę w każdym zachodnim kraju (z wyjątkiem Włoch)*. N.O.M. “przekranmerował” Cranmera, pozwalając komunikantowi stać i otrzymywać Komunię Św. od świeckiego szafarza.

* – tak było w momencie ukazania się publikacji. Dziś ta praktyka objęła cały świat.

Quod ore sumpsimus… Corpus tuum… Te modlitwy nie odnoszą się do Ofiary, ale ich wyraźne odniesienie do Rzeczywistej Obecności nie zalecały ich protestantom, choć Luter czuł się zdolny do zachowania ich z powodu swojej bałamutnej teorii współistotności. Pierwszej nie było w tradycyjnym angielskim katolickim rycie Sarum (który reformował Cranmer), druga była i Cranmer zniósł ją . Obie zniesiono.
Placeat tibi. Modlitwa odnosząca się do Trójcy Przenajświętszej. Luter i Cranmer znieśli ją. Zachowanie tej modlitwy uczyniłoby N.O.M. nieakceptowalnym dla protestantów, została zniesiona.
Ostatnia Ewangelia. Zniesiona. W Ostatniej Ewangelii nie ma nic niezgodnego z protestantyzmem, ale jej zachowanie w N.O.M. kolidowałoby z wzorem obrzędów protestanckich, które kończą się błogosławieństwem. Concilium ją zniosło.
Modliwy Leona XIII – 3 x Ave Maria, Salve Regina, Sancte Michael Archangele. Nie występują. Choć nie stanowią one części Ordinarium, to w praktyce wydawały się integralną częścią liturgii. Trudno byłoby sobie wyobrazić pięć modlitw bardziej niezgodnych z protestantyzmem. Zostały one zniesione przez Concilium.

“To, z czym mieliśmy do czynienia po soborze, było czymś zupełnie innego rodzaju: w miejsce liturgii stanowiącej owoc rozwoju pojawiła się liturgia sfabrykowana. Porzuciliśmy owoc organicznego, żywego procesu wzrostu oraz rozwoju w ciągu wieków i zastąpiliśmy go […] gotowym fabrykatem, wątpliwej jakości produktem stworzonym dla potrzeb chwili”.
kard. Joseph Ratzinger, “Reforma liturgii rzymskiej – organiczny rozwój czy destrukcja?”, ks. Klaus Gamber


Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz