SAKRAMENTY ŚWIĘTE

SAKRAMENTY ŚWIĘTESAKRAMENTY ŚWIĘTE – OMÓWIENIA I TEKSTY LITURGICZNE

Opracowanie, niżej podlinkowanych tematów, odnoszących się do sakramentów św., zostało dokonane w oparciu o “stary rytuał”, innymi słowy dotyczy to formy tradycyjnej udzielania sakramentów, sprzed reformy liturgicznej. Obecnie, po reformie liturgicznej, która dokonała się na przełomie lat ’60 i ’70,  w naszych kościołach udziela się sakramentów w nowej formie, tzn. wg “nowego rytuału”, z którego, cóż dużo mówić, wyrzucono wiele elementów (np. charakterystyczne dla chrztu egzorcyzmy i sakramentalia). Praktycznie każdy z sakramentów został w jakiejś części “okrojony” i co charakterystyczne, dotyczy to często treści, które, w dużym skrócie, są “elementem duchowej walki” z przeciwnikiem naszego zbawienia: szatanem.

Nierzadko wielu zwolenników “posoborowia” z jakąś dziwną alergią, odnosi się do tego, co było w liturgii i obrzędach katolickich kiedyś, a co przecież charakteryzowało i kształtowało wiarę wiernych w Kościele Katolickim. Przy tym zaś entuzjastycznie przyjmują różnorakie, całkowicie obce duchowości katolickiej, wykwity, pojawiające się coraz częściej w formach liturgicznych, nawet jeśli wg nowych standardów liturgicznych swą obecnością budzą wątpliwości lub wprost są zabronione. Bywa, że wdraża się pomysły i innowacje całkowicie niekatolickie, które wyżarzyły wiele wspólnot protestanckich w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a które obecnie powoli dogasają w ich popiele z powodu braku nowych, bo już czasem jakby nie ma inwencji jak zrobić kolejne przyciągające “show”, no bo przecież niemal zasadą jest, że powinno być “fajnie” i trochę “zabawnie”.

Tym bardziej warto przyjrzeć się temu, co było kiedyś “normą”, a co obecnie sprawowane jest tylko w duszpasterstwach tradycyjnych [“rezerwatach”], i to pod takim warunkiem, że Ordynariusz miejsca nie zabronił stosowania tradycyjnego rytuału po przygnębiającym opublikowaniu “Responsa ad dubbia” do Traditionis Custodes pap. Franciszka. Warto przeczytać – przestudiować, zadziwić się i pomyśleć kolejny raz nad tym, co utraciliśmy…, a może jednak nie utraciliśmy?

33B

  1. CHRZEST
  2. BIERZMOWANIE
  3. EUCHARYSTIA(NAJSW. SAKRAMENT)
  4. POKUTA
  5. OSTATNIE NAMASZCZENIE – (ORAZ OBRZĘDY POGRZEBOWE)
  6. KAPŁAŃSTWO
  7. MAŁŻEŃSTWO
    33B

nieaktywne linki oznaczają po prostu, że tematy tych sakramentów nie zostały opracowane – warto więc zajrzeć za jakiś czas.


Opracowanie niniejsze powstało na podstawie serii “Sakramenty święte” Wydawnictwa Księgarni Św. Wojciecha, pod red. mgra Jana Załuskiego, z 1956 r.


Comments are closed.