Czym są sakramentalia i czemu służą?

sakramentalia

Sakramenty a sakramentalia Teologia scholastyczna definiuje sakrament jako skuteczny znak łaski (łac. signum efficax gratiae). Tę skuteczność, gwarantowaną przez sam fakt dokonania przepisanego rytu – niezależnie od pobożności udzielającego oraz przyjmującego – określa się terminem ex opere operato (łac. na podstawie dokonanej czynności). Moc sakramentu pochodzi stąd, że działającym jest sam Chrystus poprzez ludzkiego szafarza, który powinien mieć… Czytaj dalej

4. POKUTA

ryc10

POKUTA Może wydawać się, że pokuta, sprawowana jako sakrament, była zawsze sprawowana tak samo. Oczywiście, możemy się łatwo domyślać, podobnie jak w innych sakramentach, że ten sakrament kształtował się przez wieki, zwłaszcza przez pierwsze wieki, aż ostatecznie ustalił się jego charakter w wiekach średnich. Czy to, że i ten sakrament w pewnych swoich wymiarach zmienił się w wyniku zmian po Soborze Watykańskim II na lepsze,… Czytaj dalej

0. SAKRAMENTALIA

rys34

SAKRAMENTALIACharakterystyczne “okrojenie i redukcja”, dla zaistniałych – po Soborze Watykańskim II – reform,  odnoszą się również do tej dziedziny, którą stanowią sakramentalia. Czasem aż zadziwia to, jak ktoś wpadł na niewiarygodny “pomysł” (pomysł, bo nie przypisuję tego Duchowi Świętemu), że wyrzucając na śmietnik historii drogocenne perły, takim działaniem wzbogacił nas, wiernych Kościoła Katolickiego… Trudno nawet o trafne porównanie, aby oddać chwałę… Czytaj dalej

7. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

malzenstwo1

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA To już ostatni, w katalogu sakramentów, udzielanych w Kościele Katolickim. Można by powiedzieć, biorąc pod uwagę wszystkie sakramenty, że tutaj, podczas celebracji samego sakramentu, zmian jest niewiele. Generalna różnica polega na tym, że (poza sakramentem pokuty) każdy z sakramentów może zostać włączony do sprawowanej mszy św., czego nie było przed zmianami posoborowymi. Można dyskutować nad pozytywnymi i negatywnymi stronami tego stanu rzeczy…. Czytaj dalej

3. EUCHARYSTIA – NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

eucharystiaV 1

EUCHARYSTIA Eucharystia, bez cienia wątpienia, jest sakramentem, który stanowi Serce Kościoła. Jednak pojęcie “Eucharystii”, jako sakramentu, może się nie jednemu trochę mylić z “Eucharystią”, jako sprawowaną mszą św. – tak często się to słyszy dziś w naszych kościołach. Wynika to z tego, że termin ten (w moim subiektywnym mniemaniu) jest jakby nadużywany wobec mszy św., która jest przecież “wydarzeniem dynamicznym”, dokonywaną Ofiarą Jezusa… Czytaj dalej

2. BIERZMOWANIE SAKRAMENTEM UMOCNIENIA

Bierzmowanie

BIERZMOWANIE – SAKRAMENT UMOCNIENIA Sakrament Bierzmowania wydaje się być sakramentem niedocenianym, nie wyczekiwanym.  Taki sakrament, który po prostu trzeba przyjąć, bo  jest wymagany, bo jest na “liście” tego, co “powinno się mieć” dla innych wymogów katolickich – pełnienia roli chrzestnych rodziców lub do ślubu… Niektórzy nawet rozmyślnie decydują się na pominięcie tego sakramentu, jakby był rzeczywiście mało ważny,… Czytaj dalej

1. CHRZEST

CHRZESTSW

CHRZEST ŚWIĘTY Wstęp Chrzest w dawnych wiekachChrzest w naszych czasachModlitwy i obrzędy Chrztu świętegoNauka symboliPierwszy sakramentPan Jezus ustanowił Sakrament ChrztuCo to jest Chrzest święty?Chrzest pragnienia i Chrzest krwiSkutki Sakramentu Chrztu świętegoZnamię niezatarteKto i jak udziela Chrztu świętego?Czas Chrztu świętegoMiejsce Sakramentu Chrztu świętegoNasz patronRodzice chrzestni Uroczystości w domuOdnowienie obietnic Chrztu świętegoŻycie ochrzczonego CHRZEST WG NOWEGO RYTU – POSOBOROWEGO POSOBOROWA NAUKA… Czytaj dalej

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOŚCI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

malzenstwo

W celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej dwa miesiące wcześniej – (datę i godzinę ślubu można, a nawet należy zarezerwować z dużo większym wyprzedzeniem). Ustalony wówczas jest również termin pierwszego spotkania, podczas którego spisany zostanie protokół przedmałżeński i po spotkaniu wygłasza się zapowiedzi przedślubne (narzeczony lub narzeczona z poza parafii otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi… Czytaj dalej

CHRZEST ŚWIĘTY – Najważniejsze informacje dotyczące chrztu.

Chrzest święty – Bardzo ważne, abyś to wiedział! Jest konieczne, aby zapoznać się z tymi informacjami w przygotowaniu swojego dziecka do chrztu św.,  po pierwsze, aby uniknąć zaskoczenia z powodu jakiegoś braku, a po drugie, niepotrzebnego zdziwienia podczas udzielania sakramentu. Jest to absolutnie konieczna i elementarna wiedza rodziców, którzy pragną w wierze katolickiej wychować swoje dziecko oraz dać mu przykład osobistego życia wiarą, a jeśli… Czytaj dalej