„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”

obraz 30x40 wieczerza panska

Zanim wejdziemy w to krótkie rozważanie dzisiejszej Ewangelii, może dobrze byłoby sobie wpierw wyobrazić osobę Pana Jezusa w wieczerniku, kiedy przejętym głosem mówi do Apostołów, a mówi nie tylko te słowa: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (w. 23b). „Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje…” (w. 24). Św. Jan Ewangelista, niemal ¼ całej swojej ewangelii… Czytaj dalej

Eucharystia jest sercem Kościoła

W refleksji i dyskusji nad sakramentami należy nieustannie mieć na uwadze trzy tajemnice: Boga, Chrystusa i Kościoła. Jezus Chrystus pozostał z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, w założonym przez siebie Kościele. Taka jest Jego wola i decyzja. Ktokolwiek chce się z Nim spotkać, znajdzie Go w Kościele. Zasadniczo tę obecność Jezusa sprowadzić można do trzech form. Jest obecny w spotkaniu świętych ludzi. Gdzie dwóch albo trzech… Czytaj dalej