BIBLIA


BIBLIADla wielu Biblia jest czymś dużo więcej niż tylko starożytną księgą lub pomnikiem literatury zamierzchłych wieków, do której sięga się tylko okazjonalnie. Piękne świadectwo o Biblii wypowiada znany pisarz i miłośnik tej księgi Roman Brandstaetter:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał… Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi…”

[Roman Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986, wyd. 3, s.9]


βιβλία

Poprzez tę zakładkę poświęconą Biblii chciałbym wzbudzić większą zachętę do czytania Pisma św. – Biblii. Kiedy Pan Jezus wypowiada słowa: “Nie samym chlebem, żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”, to nie jest to jakiś ładnie brzmiący frazes, ale Boża rzeczywistość przekraczająca realizm doczesności i tego wszystkiego, co konieczne do życia.

W tę rzeczywistość Słowa Bożego nie da się wejść bez wiary, która nie może być tylko odosobnionym aktem uznania faktu istnienia Boga – wszak i złe duchy wierzą i drżą (por. Jk 2, 19), ale też przyjęciem Jego autorytetu i pełnego miłości życiodajnego źródła, bez którego egzystowanie staje się prędzej lub później piekłem. Wie o tym nieprzyjaciel człowieka, zły duch, dlatego na wszelkie możliwe sposoby chce przekonać człowieka, aby wszystko postrzegał jako tylko materię dostępną naszym zmysłom i na tym jedynie polegał. Wiem, że mocno to brzmi, jednak tertio non datur i wiedzą o tym, o dziwo! nie tylko katolicy, ale i wielu spośród heretyków, którzy, jakkolwiek, cenią sobie Biblię na swój wypaczony sposób.

Wielu, nawet pośród katolików, jest przekonania, że tylko Pismo święte jest źródłem naszej wiary – sola scriptura, co oczywiście jest już stosunkowo starym błędem doktrynalnym, dlatego, aby nie rozpisywać się na ten temat polecał lekturę artykułu “Czy katolikowi wystarczy Pismo święte”, który w możliwie zwięzły sposób rozjaśni nieco tę kwestię.


BIBLIA W INTERNECIE


LiturgiaHorarumDivineOffice

TWOJA BIBLIA

Tekst Pisma św. wg Biblii Tysiąclecia (tłumaczenie IV) Wydawnictwa Pallotinum


LiturgiaHorarumDivineOffice

INTERAKTYWNA BIBLIA ONLINE

Na tej stronie znajdziemy wiele przekładów Biblii na język polski, włącznie z przekładami heretyckimi. Dostępne są także znane przekłady angielskie i łacińskie. Warte zapoznania.


LiturgiaHorarumDivineOffice

BIBLIA ONLINE – OBLUBIENICA

Cele:
+stworzenie kompleksowego programu do studiowania Biblii
+udostępnienie bezpłatnie, w wersji elektronicznej przekładu interlinearnego Biblii
+prezentacja treści przekładu tak, aby przy każdym słowie znajdowała się definicja słownikowa i możliwe znaczenia


LiturgiaHorarumDivineOffice

FUNDACJA BIBLOS

Powstała dla upowszechniania znajomości Pisma Świętego, zaspokojenia potrzeb wynikających z trudności w jego zrozumieniu, a także w celu pełniejszego poznania i rozumienia jego znaczenia przez członków Kościoła i społeczeństwa polskiego.


LiturgiaHorarumDivineOffice

BIBLIJNI

Interesująca strona z autorskim projektem wydania Biblii audio


BIBLIA INTERLINEARNA

Ciekawa propozycja dla dociekliwych i obeznanych z językami oryginalnymi Pisma św. (j. hebrajski i j. grecki)


BIBLIA INTERLINEARNA

תורה נביאים כתובים
Ciekawa propozycja dla dociekliwych i obeznanych z językami oryginalnymi Pisma świętego (język hebrajski i język grecki – ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου)

Podane powyżej linki wskazują tylko na niektóre znane mi miejsca, z których czasem korzystam, posiłkując się w różnych tematach dotyczących lepszego zrozumienia Pisma świętego i są na pewno wąskim skrawkiem tego, co kryje Internet w tym zakresie. Nie mniej jednak, może dla kogoś okaże się pomocnym, przydatnym dla osobistego studiowania i pogłębienia wiedzy biblijnej i osobistej więzi z Bogiem. Wszak nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa, jak mawiał św. Hieronim.

Byłoby więc czymś ogromnie zawstydzającym dla nas, choćby wobec minionych pokoleń, które nie miały tej łatwości i dostępności do Pisma św. tak jak my mamy, gdybyśmy Biblii nie czytali i nie poznali Naszego Pana. Nie mówiąc już o tym, jak okazałoby się to dla nas samych zawstydzające przed Bogiem, przed którym kiedyś staniemy. Warto więc wypracować sobie i wygospodarować czas nawet na codzienne sięganie do tej księgi, która jest Księgą Życia


Comments are closed.