ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 9. Bogactwo sześciu prawd wiary

Na zakończenie trzy uwagi. Po pierwsze: Wiara jest podobna do drogocennego kamienia, który ktoś odkrył i wykopał z ziemi. Aby jednak ten kamień mógł zadziwić świat, musi być pięknie wyszlifowany. Szlifowanie drogich kamieni to wielka sztuka. Im droższy kamień, tym większego trzeba artysty, aby ukazał całe jego piękno.Każdy z nas w pewnym momencie otrzymał od Boga klejnot wiary w surowej postaci. A życia… Czytaj dalej

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 8. Usprawiedliwienie i zbawienie.

Usprawiedliwienie i zbawienieW refleksji nad tajemnicą konieczności łaski Bożej do zbawienia trzeba mieć na uwadze ważne rozróżnienie. Św. Paweł mówi o usprawiedliwieniu i zbawieniu. Często te dwa pojęcia w potocznym języku używane są zamiennie, a w rzeczywistości chodzi o początek i kres drogi wiodącej do szczęścia wiecznego.Usprawiedliwienie jest dziełem łaski Bożej. Dokonuje się ono w tym momencie, kiedy człowiek otrzymuje łaskę uświęcającą. Od strony człowieka mamy tylko otwarcie… Czytaj dalej

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 7. Modlitwa warunkiem wykorzystania łaski

Kto ceni łaskę i umie z nią współpracować? Tylko ten kto umie się modlić. Modlitwa bowiem jest ważną częścią umiejętności współpracy człowieka z Bogiem. Człowiek, który chce się modlić, traktuje Boga na serio, jest On dla niego rzeczywistością. To jest Ktoś konkretny, z Kim można podjąć rozmowę i współpracę. Modlitwa ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy świadomi obecności Boga. Niewątpliwie człowiek, który umie… Czytaj dalej

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 6. Błędy w podejściu do laski Bożej

Pierwszy błąd w podejściu do tajemnicy łaski polega na uznaniu przeznaczenia. Już w IV wieku pojawiły się złe interpretacje wypowiedzi św. Pawła z Listu do Rzymian, między innymi błędy te popełniał przed swoim nawróceniem późniejszy doktor Kościoła, św. Augustyn. W tej interpretacji uważano, iż Bóg jednych przeznacza do nieba, a innych przeznacza do piekła. Jeśli Bóg przeznaczył do piekła, to człowiek może uczynić wiele dobra, a mimo to i tak ostatecznie znajdzie… Czytaj dalej

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 5. Łaska uczynkowa

Łaskę uczynkową można by charakteryzować jako doraźną pomoc Boga niezbędną człowiekowi zarówno do tego, aby był dobry na ziemi, jak i do tego, by był święty. Potrzebna jest łaska, aby człowiek wykonał nakazy sumienia. Bez tej pomocy Boga, bez wsparcia łaski, nikt z nas, po grzechu pierworodnym, nie jest w stanie zachować Dekalogu. Ale trzeba dodać, że tę łaskę mogą otrzymać również niechrześcijanie, lecz zawsze ze względu na samą… Czytaj dalej