10. ZBAWIENIE JEST TYLKO W KOŚCIELE KATOLICKIM?

przynaleznoscdokosciola

Ktokolwiek głębiej zastanowi się nad poleceniem Jezusa: Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, stanie przed pytaniem: Czy zbawienie jest tylko w Kościele? Czy miliardy ludzi, którzy nigdy nie słyszeli nic o Chrystusie i Kościele, mają zamkniętą bramę nieba? Czy miliardy ludzi żyjące przed przyjściem Chrystusa nie miały szans uczestniczenia w zbawieniu? Pytanie to nurtuje każdego, kto spotkał się bliżej… Czytaj dalej

9. ZAKONY W KOŚCIELE

studnia z woda

Zakony w Kościele, to temat rzadko podejmowany w naszej osobistej refleksji nad Kościołem. Wydaje mi się, że jeśli już się gdzieś pojawia, to bardziej w kontekstach świeckich niż na płaszczyźnie wiary. Warto więc zwrócić na niego uwagę. Już autor Księgi Mądrości Syracha uważa, że ten, kto chce uczyć się mądrości, musi znaleźć czas na modlitwę, na rozmyślanie, musi zachować dystans wobec doczesności, szukać kontaktu… Czytaj dalej

8. JEDEN I JEDYNY KOŚCIÓŁ

jedenjedynykosciol

Wcześniej zwróciłem uwagę na to, że Kościół, który jest dziełem Jezusa Chrystusa, jest apostolski, święty, powszechny, a dziś pragnę wskazać jeszcze inny wymiar jego tajemnicy. Kościół jest jeden i jedyny. Dla nas takie stwierdzenie może być zaskoczeniem, ponieważ obecnie na świecie istnieje około pięćset różnych Kościołów, z których każdy powołuje się na Chrystusa. Dlatego trzeba jasno stwierdzić: Kościół Chrystusowy… Czytaj dalej

7. POWSZECHNOŚĆ KOŚCIOŁA – KOŚCIÓŁ KATOLICKI, TO ZNACZY POWSZECHNY.

Kosciolprzyoltarzu

Kościół jest katolicki. Katolikos – greckie słowo – to powszechny. Co to znaczy? To znaczy, że Kościół jest otwarty na każdego człowieka, że w Kościele jest miejsce dla każdego człowieka dobrej woli. Ewangelia jest jedyną księgą na świecie, która może być odczytana i zrozumiana w każdym zakątku naszego globu. Nie ma drugiej takiej Księgi. Posiada ona jakąś tajemnicę dotarcia do serca każdego człowieka. Mówiąc pewnym… Czytaj dalej

6. KOŚCIÓŁ WALCZĄCY

Mercifully Blind

Kościół walczący – czyli to nie tylko szpital, w którym chorzy duchowo odzyskują zdrowie, nie tylko szkoła wychowująca ludzkość, ale również: to dobrze zorganizowana “jakby armia” tocząca walkę ze złem na ziemi. Taka oto wizja Kościoła została wypracowana w połowie III wieku, szczególnie przez biskupa Kartaginy św. Cypriana. Pokazywał on Kościół jako obóz wojskowych, jako dobrze zorganizowaną armię. Głównodowodzącym jest Chrystus, Władca, Pan. Biskupi to dowódcy… Czytaj dalej

5. KOŚCIÓŁ JEST ŚWIĘTY

025038 TYdw 51807 82

Co to oznacza, że Kościół jest święty? W poprzednim rozważaniu zwróciliśmy naszą uwagę na apostolskość Kościoła. Używając porównania: Kościół to jakby przedłużone ręce Boga na ziemi. Dlatego w święceniach kapłańskich, w konsekracji biskupiej gest przekazywania władzy Bożej to gest położonych rąk na głowie kandydata do święceń. Te “ręce Boga” są, w każdym pokoleniu, przedłużane o następnych święconych i konsekrowanych biskupów i kapłanów. Ciągle te same apostolskie ręce. W tym… Czytaj dalej

4. KOŚCIÓŁ APOSTOLSKI

ilustracja do biblii zesc582anie ducha c59bwic499tego1

Czym jest Kościół Apostolski? Jak rozumieć to odniesienie? Ostatnio mówiłem o wielkiej misji, jaką otrzymał św. Piotr. Dziś pragnę przedstawić, jak władza w Kościele, pochodząca od Boga, przekazywana jest następnym pokoleniom.Pierwsza decyzja św. Piotra po wniebowstąpieniu Chrystusa dotyczy uzupełnienia grona Dwunastu. Judasz miał biskupią władzę, należał do kolegium dwunastu apostołów. Jest rzeczą znamienną, że apostołowie są świadomi, iż każdy z nich posiada… Czytaj dalej

3. WŁADZA PIOTRA

Quo vadis Domine Eo Romam. iterum crucifigi

W kolejnej konferencji – katechezie na temat Kościoła pragnę zatrzymać się nad darem, jaki Bóg zostawił na ziemi w postaci św. Piotra i jego następców. To jeden z wielkich darów, w jakie Chrystus wyposaża swój Kościół. Poznanie św. Piotra i zamiarów, jakie Chrystus ma wobec niego, decyduje o właściwym spojrzeniu na następcę św. Piotra, biskupa Rzymu, czyli na rolę papiestwa w Kościele. Piotr był człowiekiem grzesznym, sam to wyznał…. Czytaj dalej

2. WSPÓLNOTA EWANGELICZNA

22

W naszej refleksji nad tajemnicą Kościoła, rozumianego jako wspólnota, we wstępnym rozważaniu posłużyłem się trzema obrazami: obrazem orzecha, który składa się z twardej łupiny i cennego środka, obrazem ogniska, przy którym gromadzą się ludzie szukający światła i ciepła, i obrazem naczyń połączonych, w które przepływa bogactwo Chrystusowego Serca. Chciałbym zatrzymać się nad pytaniem: jakie elementy decydują o tym, że człowiek może twórczo uczestniczyć… Czytaj dalej

1. KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ

ilustracja do biblii zesc582anie ducha c59bwic499tego1

Kiedy jest mowa o Kościele, ludzie bardzo często mają na uwadze papieża, biskupa, proboszcza, katechetę, czasem jakiś epizod z kancelarii parafialnej lub kurii biskupiej. Dla wielu znakiem Kościoła może być siostra zakonna, ksiądz w sutannie czy brat w habicie. A Kościół jest wspólnotą. Dziecko po raz pierwszy spotyka się z Kościołem, kiedy rodzice przyprowadzą je do ołtarza, kiedy widzi księdza. I czasem… Czytaj dalej