Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Oficjalna strona internetowa poświęcona Apostolstwu Dobrej Śmierci.

Apostolstwo Dobrej Śmierci. Skąd w Polsce?

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem opartym na wielowiekowym kulcie MB Bolesnej, a jako formalne apostolstwo powstało pod koniec XIX w., we Francji w Tinchebray ( czyt.: Tąnszebrè); zapoczątkowane przez księży MSF,. W1908 r. pp Pius X dał pozwolenie, aby to Stowarzyszenie miało charakter uniwersalny, czyli, aby miało prawo do działania w całym Kościele.

W Polsce upowszechnili to stowarzyszenie ks. Jan Czekała, Misjonarz Świętej Rodziny (MSF). A współpracował z nim ks. Piotr Żelichowski. W 1987 r. ks. Prymas Polski pozwolił temu stowarzyszeniu działać w Polsce i centrum tego stowarzyszenia jest w Sanktuarium, w Górce Klasztornej. Do ADS należy w tej chwili pół miliona osób.

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: “A Twoją duszę przeniknie miecz” (Łk 2,35). Jak wiemy, szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27). Patronuje Mu więc Matka Boża Bolesna, ale wśród Patronów znaleźli się także św. Józef, św. Michał Archanioł i św. Teresa z Lisieux.

Trzy główne cele Apostolstwa:

  1. Wytrwanie w łasce wiary dla katolików wierzących.
  2. Nawrócenie dla obojętnych i grzeszących.
  3. Dobra śmierć dla wszystkich.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, a w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia. ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Dla każdej i dla każdego… NIE TYLKO DLA TYCH „NAD GROBEM”

Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Charakterystyczną modlitwą członków Apostolstwa jest Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej. Stowarzyszenie propaguje odmawianie takiego Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Wyznam szczerze, że ilekroć w kancelarii przychodzą do mnie bliscy, zgłaszając pogrzeb, i na pytanie, czy zmarły – zmarła zostali zaopatrzeni przez kapłana odpowiadają, że nie, a na dodatkowe pytanie, kiedy ostatnio nieboszczyk był u sakramentów pada odpowiedź „dawno temu”, to chociaż mnie bezpośrednio to nie dotyczy, mam bardzo przygnebiające odczucie związane z nieprzygotowaniem takiego człowieka na spotkanie z Bogiem w wieczności…

Kiedy już się jest po siedemdziesiątce to mówienie o nagłej śmierci brzmi trochę groteskowo. Kiedy przemija już tzw. siła wieku, to z każdym dniem, z każdą poważną chorobą trzeba się liczyć i być gotowym na śmierć a nie abstrakcyjnie myśleć, że jeszcze będę żył i żył. To jest myślenie materialistyczne i rozmija się z naszą wiarą… ADS pomaga ustawić w sposób właściwy myślenie o życiu i o śmierci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do włączenia się w to Apostolstwo bez względu na wiek i inne okoliczności życia. W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci istnieje już od 2001 r., w marcu będzie dokładnie 23 lata, odkąd powstało po rekolekcjach, które wtedy prowadził ks. Antoni Żebrowski, ówczesny dyr. Stowarzyszenia.

W każdą drugą sobotę miesiąca są msze św. w int członków Apostolstwa, na których będę przybliżał tematy związane z głębszym rozumieniem tego, czego dotyczą jego cele.


Comments are closed.