Wytrwanie w łasce wiary – konsekwencje posiadania łaski uświęcającej oraz jej braku. 13.04.2024 r.

Mercifully Blind

W tym rozważaniu pragnę zwrócić uwagę na konsekwencje łaski uświęcającej w naszym życiu oraz konsekwencje jej braku. Na zasadzie przeciwieństw łatwiej uchwycić to, co zasadnicze i najważniejsze dla zrozumienia łaski uświęcającej. Każdy czyn człowieka pozostającego w łasce uświęcającej posiada wartość wieczną. Mogą to być najprostsze dobre czyny, jak dobre słowo, wszelka życzliwość skierowana do drugiego człowieka, każdy gest miłości. Przez każdy… Czytaj dalej

Wytrwanie w łasce wiary – usprawiedliwienie i zbawienie – 9.03.2024 r.

Mercifully Blind

Skupimy się w tym rozważaniu na tym temacie łaski, koniecznej nam do zbawienia, lecz w odniesieniu do zrozumienia czym jest usprawiedliwienie i zbawienie w porządku łaski. Św. Paweł uczy nas o tym, czym jest usprawiedliwienie i zbawienie. Często, te dwa pojęcia, w potocznym języku używane są zamiennie, a w rzeczywistości chodzi o początek i kres drogi wiodącej do szczęścia wiecznego. Usprawiedliwienie i zbawienie jest dziełem łaski Bożej. Usprawiedliwienie dokonuje… Czytaj dalej

Wytrwanie w łasce wiary – 10.02.2024 r.

Mercifully Blind

Członkowie wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci kierują się trzema zasadniczymi celami: 1. Wytrwanie w łasce wiary dla katolików wierzących.2. Nawrócenie dla obojętnych i grzeszących.3. Dobra śmierć dla wszystkich. W tej nauce zaczniemy rozważanie nad pierwszym z tych celów, który zawiera się prawdzie wiary, znanej nam dobrze z katechizmu, a mianowicie: “Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. „Beze mnie nic uczynić… Czytaj dalej