Wytrwanie w łasce wiary – usprawiedliwienie i zbawienie – 9.03.2024 r.

Mercifully Blind

Skupimy się w tym rozważaniu na tym temacie łaski, koniecznej nam do zbawienia, lecz w odniesieniu do zrozumienia czym jest usprawiedliwienie i zbawienie w porządku łaski. Św. Paweł uczy nas o tym, czym jest usprawiedliwienie i zbawienie. Często, te dwa pojęcia, w potocznym języku używane są zamiennie, a w rzeczywistości chodzi o początek i kres drogi wiodącej do szczęścia wiecznego. Usprawiedliwienie i zbawienie jest dziełem łaski Bożej. Usprawiedliwienie dokonuje… Czytaj dalej

Wytrwanie w łasce wiary – 10.02.2024 r.

Mercifully Blind

Członkowie wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci kierują się trzema zasadniczymi celami: 1. Wytrwanie w łasce wiary dla katolików wierzących.2. Nawrócenie dla obojętnych i grzeszących.3. Dobra śmierć dla wszystkich. W tej nauce zaczniemy rozważanie nad pierwszym z tych celów, który zawiera się prawdzie wiary, znanej nam dobrze z katechizmu, a mianowicie: “Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. „Beze mnie nic uczynić… Czytaj dalej

Nauka katolicka jest prosta i trudna – 2.09.2023 r.

drogadonieba087r568

Czy rzeczywiście wiara jest prosta? A może wprost przeciwnie!? Co to znaczy, że nauka katolicka jest prosta i trudna, i czy nie ma w tym sprzeczności? Powszechne jest dziś przekonanie u wielu współczesnych katolików, że chrześcijaństwo, czyli nasza wiara katolicka, to tematyka niezwykle zagmatwana, złożona, z wieloma możliwościami podejścia do każdego zagadnienia oraz z wieloma różnymi drogami do Boga. Ileż razy słyszy się, że każdy ma swoją własną drogę do Boga. Jest… Czytaj dalej