DUSZPASTERSTWO

DUSZPASTERSTWODuszpasterstwo jest czymś bardzo szerokim w swoim pojęciu. Chociaż najczęściej rozumiemy je zacieśniając pojęcie to do prowadzonych małych grup i wspólnot w każdej parafii, oznacza ono przede wszystkim troskę kapłana – proboszcza i wikariuszy w parafii, jeśli są, o uświęcanie powierzonej im cząstki Kościoła, to znaczy posługę sakramentalną czyli sprawowanie sakramentów świętych, w tym szczególnie  sprawowanie Najświętszej Ofiary Mszy św.. To jest zadanie podstawowe.

Aby jednak móc wypełnić te podstawowe zadania duszpasterskie koniecznym jest jest głoszenie Słowa Bożego. Od usłyszanego Słowa Bożego przecież wszystko się zaczyna. Wiara bowiem rodzi się ze słuchania i jest owocem posłuszeństwa Słowu Bożemu.

Dlatego Kościół, przede wszystkim przez kapłanów, ale często przygotowanych do takiej posługi osób świeckich, spełnia to zadanie podczas niedzielnych mszy św., gdy głoszone są homilie – kazania, w katechezie szkolnej lub parafialnej, podczas spotkań z małymi grupami – wspólnotami w parafii, oraz specjalnych okolicznościach życia parafialnego, np.: w rekolekcjach adwentowych lub wielkopostnych czy co kilka lat w misjach parafialnych. Nie do przecenienia są także indywidualne spotkania, gdzie na sposób osobisty, dzieląc się własnym doświadczeniem wiary, można ją w drugim człowieku wzbudzić lub umocnić.

Poniżej podaję tylko te formy duszpasterstwa, za które aktualnie odpowiadam w mojej obecnej Parafii Chrystusa Odkupiciela. Opiekuję się:

  • Ministrantami – Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Żywym Różańcem – Róża Różańcowa
  • Apostolstwem Dobrej Śmierci.

Duszpasterstwo, to także, a może przede wszystkim, przygotowanie i udzielanie w parafii sakramentów św., czyli spełnianie ważnego, uświęcającego zadania w Kościele, jakie należy do kapłanów. Przystępny wykład teologiczny na temat każdego sakramentu znajdziemy pod zakładką SAKRAMENTY lub klikając w to łącze. Poniżej zaś najważniejsze informacje dotyczące najważniejszych etapów przygotowania i udzielania sakramentów.


Inną formą prowadzenia duszpasterstwa jest głoszenie Słowa Bożego w formie kazań, katechez lub konferencji. Ma to miejsce podczas spotkań z małymi grupami – wspólnotami w parafii, podczas niedzielnych mszy św., w katechezie szkolnej lub podczas prowadzonych rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych. Wygłoszone kazania (nie wszystkie, ponieważ wiele jest niespisanych) znajdziemy pod zakładką DOBRA NOWINA⇒ HOMILIE I KAZANIAKATECHEZA


Comments are closed.