INTENCJE DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA ROK 2024

rozaniecrodzicow

W naszej tegorocznej modlitwie różańcowej, oprócz osobistych intencji, polecać będziemy podane intencje do modlitwy różańcowej na rok 2024. Ojciec Święty podaje nam intencje papieskie na rok 2024 My dołączamy Intencje lokalne żywego różańca w Parafii Chrystusa odkupiciela na rok 2024       INTENCJE PAPIESKIE W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJNA ROK 2024 STYCZEŃ – O dar różnorodności w Kościele. Aby Duch Święty pomagał… Czytaj dalej

Czy Traditionis custodes ma zdolność skutków prawnych ze względu na jego fundamentalne fałszerstwa?

ogxpsky53776hbt80wz7efbgjejyiqtyk7r9u7z

Artykuł 1 motu proprio Traditionis custodes brzmi: „Tylko księgi liturgiczne promulgowane przez św. Pawła VI. i św. Jana Pawła II. zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II są wyrazem lex orandi rytu rzymskiego” Tutaj Papież zapewnia, że novus ordo jest jedynym prawem modlitwy w rycie rzymskim. Nie sposób pojąć, jak łączy się ona z historią Kościoła i jego poszanowaniem dla czcigodnych obrzędów starożytności… Czytaj dalej

JUBILEUSZ 25 LECIA KAPŁAŃSTWA

Jubileusz katedra scaled 1

18 maja 1997 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Katedrze Przemyskiej, z rąk J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika otrzymałem święcenia kapłańskie. W tym roku minęło 25 lat od tamtego wydarzenia. Składam wielkie “Te Deum laudamus” Panu Bogu za niepojęty dla mnie dar i łaskę sakramentu kapłaństwa. W dniach przed rocznicą [15 – 18 maja 2022 r], odprawiłem kapłańskie rekolekcje wraz… Czytaj dalej

Konflikt – porażka, czy szansa na wzrost?

7540 Brandon Kidwell iPhone Photos 19 w560

Pośród starych notatek, z rekolekcji lub skupienia, znalazłem skrypt, związany z tematem konfliktu. Uznałem, że zawiera kilka mądrych myśli, które warto sobie wziąć do serca, zwłaszcza tym, którzy uczestniczą w jakimkolwiek życiu wspólnotowym. Tym bardziej staje się to ważne, jeśli ktoś pełni rolę lidera – zelatora – lub przełożonego wspólnoty. A jako, że każdy z nas należy do najważniejszej wspólnoty, którą… Czytaj dalej

Którym odpuścicie grzechy… Rozgrzeszenie.

JEZUS MILOSIERNY2

Rozgrzeszenie… Pan Jezus jako Mesjasz i Zbawiciel, objawia nam Ojca Niebieskiego i dopełnia Jego dzieła. Teraz, zmartwychwstały Chrystus, zleca uczniom kontynuowanie tego zadania i posyła ich w świat. Podążający za Jezusem uczniowie, Kościół, to przedłużenie dzieła Ojca i Syna w świecie. Lecz aby być przedłużeniem dzieła Jezusa, uczniowie muszą trwać w Nim jak winne latorośle. Dlatego Pan Jezus tchnął na nich… Czytaj dalej

Po ogłoszeniu Traditionis custodes

Wielu katolików i kapłanów, nie tylko związanych z tzw. Tradycją, przyjęło z ogromnym zdziwieniem, a wielu ze smutkiem, decyzję Papieża Franciszka wyrażoną w motu proprio Traditionis custodes oraz w liście do biskupów, który uściśla zastosowanie woli papieża. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę, że tylko w przypadku herezji i błędów w wierze papieże stosowali tak stanowcze orzeczenia, które wchodziły w życie w momencie ogłoszenia. Papież nie dał czasu, który umożliwiłby „spokojne” dostosowanie… Czytaj dalej

UBÓSTWO

W ostatniej refleksji nad wadami i cnotami zwróciłem uwagę na niewłaściwe podejście do dóbr tego świata; na chciwość, skąpstwo, rozrzutność, marnotrawstwo. Dziś pragnę zatrzymać się nad cnotami, które pozwalają właściwie podejść do tych dóbr, a więc chcę mówić o ewangelicznie rozumianym ubóstwie.Niestety, często spotykamy się z niewłaściwym rozumieniem ewangelicznego pojęcia ubóstwa. Większość odczytuje Ewangelię poprzez pryzmat opisanej w ewangelii sytuacji, kiedy to bogaty człowiek,… Czytaj dalej

CHCIWOŚĆ

Dziś pragnę się zatrzymać nad relacją człowieka do dóbr tego świata. Chęć posiadania mieszka w sercu każdego człowieka. Pragnienie posiadania jest dobre i pochodzi od Boga. Kiedy jednak znajdzie się w myślach słabego człowieka, staje się niebezpieczne. Do jakiego stopnia jest niebezpieczne, świadczy fakt, że Bóg w Dekalogu umieścił przestrogę: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jest bliźniego. Jeśli w tak krótkiej instrukcji, dotyczącej… Czytaj dalej