INTENCJE DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA ROK 2024

Udostępnij:

różańcowejW naszej tegorocznej modlitwie różańcowej, oprócz osobistych intencji, polecać będziemy podane intencje do modlitwy różańcowej na rok 2024.

Ojciec Święty podaje nam intencje papieskie na rok 2024

My dołączamy Intencje lokalne żywego różańca w Parafii Chrystusa odkupiciela na rok 2024

 

 

 

INTENCJE PAPIESKIE W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
NA ROK 2024

STYCZEŃ – O dar różnorodności w Kościele. Aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

LUTY – Za chorych terminalnie. Aby chorzy terminalnie oraz ich rodziny otrzymywali niezbędną opiekę i wsparcie ludzkie i medyczne.

MARZEC – Za współczesnych męczenników. Aby ci, którzy ryzykują życiem dla Ewangelii, wzbudzali odwagę i zapał misyjny w Kościele.

KWIECIEŃ – O docenianie roli kobiet. Aby godność kobiet i bogactwo kobiecości były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

MAJ – Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów. Aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali w powołaniu do bycia wiary-godnymi świadkami Ewangelii.

CZERWIEC – Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju. Aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

LIPIEC – Za duszpasterstwo chorych. Aby sakrament namaszczenia chorych dawał przyjmującym go, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

SIERPIEŃ – Za przywódców politycznych. Aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

WRZESIEŃ – Za cierpiącą ziemię. Aby każdy z nas słuchał sercem wołanie ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

PAŹDZIERNIK – Za wspólną misję. Aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

LISTOPAD – Za osoby, które straciły dziecko. Aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

GRUDZIEŃ – Za pielgrzymów nadziei. Aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Watykan, 31 grudnia 2022 r.
Franciszek


INTENCJE LOKALNE W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
W PARAFII CHRYSTUSA ODKUPICIELA NA ROK 2024

STYCZEŃ – O dar jedności w naszej parafii. Aby Nasza Parafia stanowiła jedną Bożą i wspierająca się duchowo rodzinę.

LUTY – Za obłożnie chorych w naszej parafii. Aby krzyż cierpienia, choroby i samotności stał się dla nich okazją do zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem i by w Nim odnaleźli moc i siłę do wytrwania.

MARZEC – Za dyskryminowanych z powodu wiary. Aby ci, którzy doświadczają w swoich rodzinach przykrości z powodu praktyk religijnych nie ustali w wierze, nadziei i miłości.

KWIECIEŃ – Za letnich katolików w naszej wspólnocie parafialnej. Aby porzucili styl życia oparty na pozorach i całym sercem zwrócili się ku Chrystusowi.

MAJ – O powołania kapłańskie i za powołanych w naszej parafii. Aby ci, którzy słyszą w swoim sercu wołanie Chrystusa odpowiedzieli na nie bez lęku, a nasi kapłani byli wzorem poświęcenia dla Chrystusa i Kościoła.

CZERWIEC – O większą cześć dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa było czczone w każdym domu i rodzinie.

LIPIEC – Za nasze dzieci i młodzież. Aby Matka Najświętsza zachowała ich od wszelkich zgorszeń i aby pod Jej opieką wzrastali w łasce i mądrości u Boga i ludzi.

SIERPIEŃ – Za alkoholików i dotkniętych nałogami. Aby Matka Najświętsza pomogła im wydostać się z więzów nałogu.

WRZESIEŃ – Za dzieci, młodzież i studentów. Aby czas nauki szkolnej (czas studiów) był dla nich sposobnością wzrastania w wierze, a nauczyciele i wychowawcy pociągali ich ku prawdziwym wartościom.

PAŹDZIERNIK – Za członków różańca świętego. Aby modlitwa różańcowa kształtowała ich życie wg Niepokalanego Serca NMP. O nowych członków różańca oraz aby różaniec był odmawiany w naszych rodzinach

LISTOPAD – Za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby Matka Boża przyszła z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym.

GRUDZIEŃ – Za nasze rodziny. Aby panowała w nich chrześcijańska zgoda, przebaczenie i miłość. O Królowanie Pana Jezusa w naszych domach.


.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz