Jezus Chrystus Król – 2022

Cristo Rey completo

Jezus Chrystus Król. Można by długo mówić o ziemskich władcach, nawet w sensie ogólnym. Ale darujmy sobie przywoływanie historii. Dziś monarchowie pełnią głównie funkcje ceremonialne, a siła ich politycznego oddziaływania została ograniczona. Są bohaterami, ale plotkarskich gazet, programów i portali internetowych. Nie muszą niczego zmieniać, mówić prawdy o swoim życiu, ważne, by ludzie chcieli kupować informacje o nich. Iluzje i dramaty wciąż sprzedają… Czytaj dalej

“Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem” – 20.11.2022 r.

VP 112318

Kol 1:9-14Bracia: Nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli Bożej we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. Abyście też postępowali w sposób godny Boga, podobając Mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas… Czytaj dalej

Wyłączą was z synagog… – 05.2022 r.

cialoidusza

J 15:26-27; 16:1-4Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście.To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto Was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią,… Czytaj dalej

Którym odpuścicie grzechy… Rozgrzeszenie.

JEZUS MILOSIERNY2

Rozgrzeszenie… Pan Jezus jako Mesjasz i Zbawiciel, objawia nam Ojca Niebieskiego i dopełnia Jego dzieła. Teraz, zmartwychwstały Chrystus, zleca uczniom kontynuowanie tego zadania i posyła ich w świat. Podążający za Jezusem uczniowie, Kościół, to przedłużenie dzieła Ojca i Syna w świecie. Lecz aby być przedłużeniem dzieła Jezusa, uczniowie muszą trwać w Nim jak winne latorośle. Dlatego Pan Jezus tchnął na nich… Czytaj dalej