ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 2. Łaska uświęcająca i łaska uczynkowa

Łaska uświęcająca i łaska uczynkowaKontynuujemy rozważania nad szóstą prawdą wiary. Łaska Boża jest każdemu człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. Ostatnio, w formie wstępu, zwróciłem uwagę na różnicę, jaka istnieje między byciem dobrym człowiekiem, znaczeniu doczesnym, a świętością. Posłużyłem się przykładem ziarna. Ziarno, z którego wypieka się chleb, to jakby obraz dobrego człowieka. I ziarno, wrzucone w ziemię, wydające owoc, to jakby obraz… Czytaj dalej