ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 8. Usprawiedliwienie i zbawienie.

uspeuvcvd97632vd8

Usprawiedliwienie i zbawienieW refleksji nad tajemnicą konieczności łaski Bożej do zbawienia trzeba mieć na uwadze ważne rozróżnienie. Św. Paweł mówi o usprawiedliwieniu i zbawieniu. Często te dwa pojęcia w potocznym języku używane są zamiennie, a w rzeczywistości chodzi o początek i kres drogi wiodącej do szczęścia wiecznego. Usprawiedliwienie jest dziełem łaski Bożej. Dokonuje się ono w tym momencie, kiedy człowiek otrzymuje łaskę uświęcającą. Od strony człowieka mamy… Czytaj dalej

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 5. Łaska uczynkowa

c568639400ca662aa968d9c9feeefd5e

Łaska uczynkowa może być charakteryzowana jako doraźna pomoc Boga niezbędna człowiekowi zarówno do tego, aby był dobry na ziemi, jak i do tego, by był święty. Potrzebna jest łaska, aby człowiek wykonał nakazy sumienia. Bez tej pomocy Boga, bez wsparcia łaski, nikt z nas, po grzechu pierworodnym, nie jest w stanie zachować Dekalogu. Ale trzeba dodać, że tę łaskę mogą otrzymać również niechrześcijanie, lecz zawsze ze względu… Czytaj dalej

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 2. Łaska uświęcająca i łaska uczynkowa

Łaska uświęcająca i łaska uczynkowaKontynuujemy rozważania nad szóstą prawdą wiary. Łaska Boża jest każdemu człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. Ostatnio, w formie wstępu, zwróciłem uwagę na różnicę, jaka istnieje między byciem dobrym człowiekiem, znaczeniu doczesnym, a świętością. Posłużyłem się przykładem ziarna. Ziarno, z którego wypieka się chleb, to jakby obraz dobrego człowieka. I ziarno, wrzucone w ziemię, wydające owoc, to jakby obraz… Czytaj dalej