Maria z Irlandii

Udostępnij:
Maria z Irlandii

Mary (McGovern) Carberry

Maria z Irlandii – jedna z najbardziej niebezpiecznych wizjonerek naszych czasów. Jej objawienia Kościół uznał za szatańskie. Wizjonerka wciąż utrzymuje, że rozmawia z Bogiem, rozprowadza “magiczne” przedmioty i ma rzesze wiernych, również w Polsce. Kościół ustami hierarchów wiele razy ostrzegał przed jakimkolwiek kontaktem z tymi orędziami. Prawdziwa tożsamość wizjonerki nie została nigdy potwierdzona, ale w ostatnich latach odkryto pewne fakty, które wskazują, że z dużym prawdopodobieństwem jest to Mary Carberry – bizneswoman i coach z Irlandii. Przyjęła ona imię Maria Bożego Miłosierdzia.

Pod tym imieniem Maria z Irlandii głosi herezje i wizje apokaliptyczne. Uznała, że jest nowym wcieleniem Ewy i Maryi, że sam Bóg ją wybrał, aby była współ-odkupicielką świata. Opublikowała objawienia, w których utrzymuje, że nastanie “tysiącletni raj na ziemi”, a po nim będzie powtórny sąd i ostateczny raj, do którego ona sama zaprowadzi ludzi. Oczywiście liczba miejsc jest bardzo mała, a zbawienie zapewnić mają talizmany zwane “Pieczęcią Boga Żywego”, w której Bóg złożył obietnicę zbawienia.

Ochronapieczeci

“Pieczęć Boga Żywego”

Sigillum Dei Vivi

Sigillum Dei Vivi


W Polsce wielu kapłanów zaangażowało się w jej wizje, ciągnąc za sobą wiernych. Rozprowadzają dewocjonalia, organizują domy modlitwy i wierzą w koniec świata, który głosi Maria z Irlandii. Ona sama odrzuciła Kościół, wypowiedziała posłuszeństwo biskupom i głosi, że biskupi i papieże są masonami i wyznawcami szatana (skądinąd widać wyraźnie, że wielu biskupów naucza i postępuje tak, jakby byli członkami lóż masońskich). Wielu biskupów wydało oficjalne oświadczenie o zagrożeniu duchowym ze strony wizjonerki. Natomiast nie znalazł się żaden, który potwierdziłby ich autentyczność. Przynależność do ruchu Marii z Irlandii i tzw. “Ostrzeżeń” zaliczana jest do działalności na szkodę Kościoła i obłożona karami kościelnymi na mocy prawa kanonicznego – w tym interdyktu i ekskomuniki.

Należy się wystrzegać przyjmowania od kogokolwiek “pieczęci” i modlitw polecanych przez tę, rzekomą wizjonerkę, bo pomimo nałożonych kar przez Kościół wciąż nie brak omotanych jej orędziami zwolenników, którzy czasem nawet “ewangelizują” w kościołach, rozdając, niczego nie świadomym wiernym, swoje ulotki.
Powstała również “Księga Prawdy” (strona internetowa o tej księdze), rzekomo wspomniana w Księdze Daniela  (Dn 10,21). Dotąd opieczętowana, a obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie te pieczęcie i jest teraz ujawniania i przekazywana z Nieba jako orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. W latach 2010-2015 zostało przekazanych ponad 1330 orędzi. Zdaje się, że przekraczają w tej chwili objętość Biblii!

Z objawieniami Marii z Irlandii identyfikują się również zwolennicy innych fałszywych objawień, między innymi “obrońcy prawdziwości objawień z Oławy“.

Strony internetowe kolportujące te “objawienia”: Ostrzeżenia; Księga Prawdy; Radio internetowe i inne materiały

Warto przeczytać Maria Miłosierdzia Bożego – strona poświęcona tym fałszywym objawieniom

 


.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz