Prawdy chrześcijańskiej wiary


Jest to próba syntetycznego ujęcia katechizmowych, podstawowych prawd wiary. Konferencje (teksty), które tutaj zamieściłem, opracowałem na podstawie kazań katechizmowych ks. profesora Edwarda Stańka, wydanych w formie książkowej. Polegając na ostatnim zdaniu tej książki publikuję je tutaj, zgodnie z intencją ks. profesora, dla duchowego dobra tych, którzy zechcą z tego dobrodziejstwa myśli kaznodziejskiej skorzystać. Wiele z tych refleksji wzbogaciłem osobistymi przemyśleniami i przykładami, dla lepszego zrozumienia. Główny trzon myślowy autora zachowałem i z niego skorzystałem.


Sześć prawd wiary

  1. Pierwsza prawda wiary: JEST JEDEN BÓG.
  2. Druga prawda wiary: BÓG JEST SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA A ZA ZŁO KARZE.
  3. Trzecia prawda wiary: SĄ TRZY OSOBY BOSKIE: BÓG OJCIEC, SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY.
  4. Czwarta prawda wiary: SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM I UMARŁ NA KRZYŻU DLA NASZEGO ZBAWIENIA.
  5. Piąta prawda wiary: DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA.
  6. Szósta prawda wiary: ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA.

Stopniowo, poniżej, lecz nie według katechizmowej kolejności, będę publikował kolejne. Związane jest to z przygotowaniem i w pierwszej kolejności z wygłoszeniem z ambony.Bookmark the permalink.

Comments are closed.