NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOŚCI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Udostępnij:

MAŁŻEŃSTWAW celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej dwa miesiące wcześniej – (datę i godzinę ślubu można, a nawet należy zarezerwować z dużo większym wyprzedzeniem). Ustalony wówczas jest również termin pierwszego spotkania, podczas którego spisany zostanie protokół przedmałżeński i po spotkaniu wygłasza się zapowiedzi przedślubne (narzeczony lub narzeczona z poza parafii otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii).

Wymagane i potrzebne dokumenty:

 • przynajmniej jedna ze stron powinna mieszkać na terenie naszej parafii (jeśli oboje narzeczeni są z poza parafii wymagana jest zgoda lub licencja z parafii zamieszkania jednej ze stron);
 • ukończone 18 lat (w przypadku braku wieku narzeczonej wymagana jest pisemna zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa);
 • dowody osobiste;
 • metryki chrztu świętego, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia;
 • świadectwo sakramentu bierzmowania (o ile nie ma adnotacji o bierzmowaniu w metryce chrztu);
 • w przypadku zawierania małżeństwa tzw. konkordatowego, tzn. ze skutkami prawnymi wobec prawa cywilnego, wymagane jest zaświadczenie o stanie wolnym z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego – mają ważność również te, które zostały wydane w szkole średniej, z katechezy przedmałżeńskiej (zazwyczaj wtedy wymaga się dodatkowo trzech spotkań w poradni życia rodzinnego);
 • do Sakramentu Małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych.

Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej, w tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa (datę ustala się wcześniej):

 • uzupełnia się brakujące dokumenty i zaświadczenia, w tym zaświadczenie o wygłodzonych zapowiedziach;
 • podaje się dane świadków tj.: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania;
 • składane są podpisy w księgach parafialnych;
 • zostaje ustalony przebieg ceremonii.

W dniu ślubu: Świadkowie przychodzą dziesięć – piętnaście minut przed ślubem do zakrystii kościoła i przynoszą:

 • świadectwa odbytej spowiedzi przedślubnej narzeczonych (jeśli nie zostały oddane podczas drugiego spotkania);
 • świadectwo ślubu cywilnego (jeśli był zawarty);
 • obrączki ślubne.

Przed rozpoczęciem ceremonii ślubnej świadkowie składają podpisy w księgach parafialnych (podpisy muszą być czytelnie).

Na zaświadczeniach z USC nowożeńcy i świadkowie składają podpisy na ołtarzu podczas ceremonii.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć i pogłębić swoją wiedzę na temat: czym charakteryzuje się małżeństwo katolickie, warto zapoznać się z przystępnie wyjaśnionym teologicznie omówieniem tego sakramentu pod tym linkiem.


Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz