Czym są sakramentalia i czemu służą?

sakramentalia

Sakramenty a sakramentalia Teologia scholastyczna definiuje sakrament jako skuteczny znak łaski (łac. signum efficax gratiae). Tę skuteczność, gwarantowaną przez sam fakt dokonania przepisanego rytu – niezależnie od pobożności udzielającego oraz przyjmującego – określa się terminem ex opere operato (łac. na podstawie dokonanej czynności). Moc sakramentu pochodzi stąd, że działającym jest sam Chrystus poprzez ludzkiego szafarza, który powinien mieć… Czytaj dalej

0. SAKRAMENTALIA

rys34

SAKRAMENTALIACharakterystyczne “okrojenie i redukcja”, dla zaistniałych – po Soborze Watykańskim II – reform,  odnoszą się również do tej dziedziny, którą stanowią sakramentalia. Czasem aż zadziwia to, jak ktoś wpadł na niewiarygodny “pomysł” (pomysł, bo nie przypisuję tego Duchowi Świętemu), że wyrzucając na śmietnik historii drogocenne perły, takim działaniem wzbogacił nas, wiernych Kościoła Katolickiego… Trudno nawet o trafne porównanie, aby oddać chwałę… Czytaj dalej