Czyściec czyli Kościół cierpiący – 2 XI 2023 r.

czysciec

Kościół pielgrzymujący na ziemi łączy się dziś bardziej wyraziście z Kościołem cierpiącym, który stanowi cały Czyściec, a który oczekuje naszej wielkodusznej pomocy. To dzięki naszym modlitwom, dziełom miłosierdzia, dobrym uczynkom, odpustom czy także różnym ofiarom i postom, te dzieci Kościoła, które przygotowują się w czyśćcu, czyli oczyszczają się w nim, pokutują, wypłacając się Bożej Sprawiedliwości, mogą szybciej dostąpić pełni zbawienia, tzn…. Czytaj dalej

DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA. 6. Kontakt ze zmarłymi

VP 022520

   W ostatnim rozważaniu zatrzymaliśmy się nad tajemnicą śmierci. Śmierć to kres funkcjonowania ciała. Prawda wiary, którą wyznajemy w słowach: dusza ludzka jest nieśmiertelna, to tylko inna forma stwierdzenia, iż człowiek jest nieśmiertelny. Rozstanie z ciałem jest czasowe.   Dziś podejmujemy temat naszego istnienia w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem. O tej rzeczywistości niewiele można powiedzieć. Dane objawienia są bardzo skąpe. Widocznie nie jest to konieczne… Czytaj dalej

DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA. 5. Śmierć człowieka

VP 022520

   Interesuje nas moment, w którym ciało przestaje funkcjonować w sposób trwały i nieodwracalny. Śmierć nie jest absolutnym kresem życia człowieka. Chciałbym w tym miejscu nawiązać do prefacji, którą Kościół śpiewa we Mszy św. żałobnej. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Śmierć, o której mówimy, to kres funkcjonowania ciała. Zasadniczo wyodrębnia… Czytaj dalej

DUSZA LUDZKA JEST NIESMIERTELNA. 4. Poczęcie człowieka

VP 022520

   Poczęcie człowieka. Chciałbym dziś w ramach rozważań nad chrześcijańską antropologią odpowiedzieć na konkretne pytanie: W jakim momencie następuje połączenie duszy z ciałem człowieka?Odpowiedź na to pytanie decyduje o zrozumieniu podejścia Boga do życia człowieka, w pierwszym okresie jego istnienia, w łonie matki. Ciało jest przygotowane przez ojca i matkę, przez mężczyznę i kobietę. Komórki rozrodcze same w sobie nie są człowiekiem, a ich olbrzymia ilość jest wciąż zastanawiającą… Czytaj dalej

DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA. 3. Bogactwo ludzkiego serca

VP 022520

W poprzednim rozważaniu zwróciłem uwagę na tajemnicę połączenia duszy z ciałem. Obecnie będzie chwila refleksji nad samą tajemnicą człowieka. Bogactwo ludzkiego serca kryje jakby cztery potężne energie – władze, które w planach Opatrzności winny być ze sobą harmonijnie połączone. Po grzechu pierworodnym zaistniała między nimi dysharmonia. Przy pomocy łaski próbujemy z wielkim trudem ową harmonię osiągnąć.   Te cztery energie… Czytaj dalej

DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA. 2. Tajemnica ludzkiego ciała i jego stosunek do duszy

VP 022520

Tajemnica ludzkiego ciała powinna być odczytywana biblijnie. W Księdze Rodzaju mamy katechetyczny obraz, w którym Bóg przedstawiony jest jako ten, który lepi z ziemi ciało człowieka. Jest to oczywiście obraz dostosowany do mentalności ludzi współczesnych autorowi. Kryje on w sobie dwie prawdy. Pierwszą, że cały człowiek jest bezpośrednim dziełem Boga (świat był stwarzany słowem) i cały znajduje się w Jego ręku. A drugą,… Czytaj dalej

DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA. 1. Co oznacza nieśmiertelność ludzkiej duszy?

VP 022520

Nieśmiertelność duszy ludzkiej jest tajemnicą wiary, a więc nie potrafimy odkryć tej prawdy, ani przy pomocy poznania zmysłowego, ani intelektualnego, ani też przy pomocy intuicji. Jest to prawda, którą Bóg nam objawił, ukazując tajemnicę naszej wieczności. Człowiek raz stworzony, istnieje już wiecznie.   Na czym polega wielkość człowieka? Po pierwsze na tym, że człowiek jest arcydziełem Boga z tej racji, że wieńczy całe… Czytaj dalej