Prześladowanie Mszy łacińskiej przez papieża to „nadużycie władzy”, któremu należy się przeciwstawić – bp. A. Schneider

Bp.A.Schneider

Artykuł przetłumaczony ze strony: https://www.lifesitenews.com/news/bp-schneider-popes-persecution-of-the-latin-mass-an-abuse-of-power-which-must-be-resisted/ „Prześladowanie” Mszy łacińskiej przez papieża to „nadużycie władzy”, któremu należy się przeciwstawić – bp. A. Schneider Jak wiemy – już nie tylko ze strony Vatican News – Papież Franciszek kilka dni temu [21.02.2023 r.] dozwolił opublikować reskrypt związany z motu proprio „Traditionis Custodes”, w którym wyjaśnia, że ​​biskupi muszą uzyskać zezwolenie Stolicy Apostolskiej przed udzieleniem pozwolenia na wykorzystywanie kościołów parafialnych… Czytaj dalej

“Pro multis” – to znaczy “za wielu” czy “za wszystkich”?

infricosatoarea judecata

Wzbiera tu i ówdzie mocniejsza dyskusja nad mającym się pojawić nowym mszałem i idącymi wraz z nim zmianami, czyli reforma zreformowanych – już kilkukrotnie – reform trwa… To, czego moderniści jeszcze nie osiągnęli w dotychczasowych innowacjach, teraz miałoby zostać “doszlifowane” – zdaje się, że już nie tylko pod ekumenizm w mianowniku. Kontrowersje, delikatnie to nazywając, koncentrują się na podobno mającej nastąpić zmianie w słowach konsekracji… Czytaj dalej

RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY KLASYCZNYM RYTEM RZYMSKIM A PROTESTANCKIM RYTEM CRANMERA I NOVUS ORDO MISSAE

nowa msza papieza pawla michael davies

Wymowne porównanie: RYT RZYMSKI | PROTESTANCKI RYT CRANMERA | NOVUS ORDO MISSAE Na podstawie książki M. Davies’a Nowa msza Papieża Pawła, str.: 414   Klasyczny Ryt Rzymski Protestancki ryt Cranmera ryt Novus Ordo Missæ Zatytułowany “Msza“ Cranmer zatytułował swój obrządek “Wieczerza Pańska i Komunia Święta zwana Mszą “ N.O.M. zatytułowany został “Wieczerza Pańska… Czytaj dalej

Upadnij na kolana

Wanda Poltawska z mezem u JP II

Wanda Półtawska o EucharystiiMłodzi, zdrowi – dlaczego nie klękną? Bo niemodne? Nie, to by nie wystarczyło, to jest głębszy znak – “upadnij na kolana ludu, czcią przejęty”. No właśnie, trzeba być czcią przejętym, żeby paść na kolana. Trzeba wiedzieć przed Kim i dlaczego. Mała byłam, jeszcze nie chodziłam do szkoły, gdy zachorował nasz dozorca, stary pan Michał. Groźny był, wielki, z dużymi rudymi wąsami, Dzieci z przedszkola bały… Czytaj dalej

Niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim

Dzisiejsza niedziela, po Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, które jedynie w tradycyjnej liturgii pozostało na swoim miejscu, czyli w miniony czwartek (w zreformowanej liturgii jest dzisiaj) jest niedzielą oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego. Dlatego myślą jednoczymy się z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, aby w skupieniu i modlitwie przygotować nasze serca na przyjście Pocieszyciela. Książę Apostołów poucza nas w lekcji o głównych obowiązkach chrześcijanina, a są nimi: roztropność,… Czytaj dalej

Czy Msza tzw. trydencka „pasuje” do mentalności współczesnego człowieka?

msza trydencka Tychy 22

Msza a mentalność. Jeśli dochodzi do prawdziwego zetknięcia się współczesnego człowieka z dawną liturgią, to rzeczywiście jest to spotkanie dwóch zupełnie odrębnych sobie rzeczywistości. Można powiedzieć, że nasza umysłowość doznaje wtedy pewnego kulturowego zdziwienia albo nawet szoku. Liturgia w dawnym łacińskim rycie jest czymś tak odmiennym od panującej kultury i sposobów myślenia, że może pobudzać, inspirować, a także przemieniać. Wymieńmy przynajmniej kilka elementów:… Czytaj dalej

Czy osoby chodzące na Mszę trydencką tworzą jakąś wspólnotę w Kościele?

msza trydencka Tychy 22

Samo uczęszczanie na tradycyjną Mszę Świętą nie czyni nas członkami żadnej specyficznej wspólnoty w Kościele. Przychodząc na Mszę trydencką, nie musimy się także obawiać, że wchodzimy do jakiejś zamkniętej grupy, która mogłaby niechętnie odnosić się do nowych osób. Każdy wierny jest zawsze mile widziany przez osoby organizujące Msze w formie tradycyjnej. Nie trzeba się obawiać udziału w tej Mszy Świętej, jeśli nigdy nie uczyliśmy się… Czytaj dalej

Czy chodzenie na Mszę trydencką nie stanowi sprzeciwu wobec reform Soboru Watykańskiego II?

msza trydencka Tychy 22

Na początku przytoczmy słowa papieża Benedykt XVI, który w liście do biskupów, dołączonym do motu proprio Summorum Pontificum, pisze: Lękano się, że dokument ten godzi w autorytet Soboru Watykańskiego Drugiego, ale zaraz wyraźnie dodaje: Lęk ten jest całkowicie nieuzasadniony. Należy pamiętać, że każda Msza Święta celebrowana podczas obrad soboru była Mszą trydencką, bo innej wtedy nie było; i tak działo się jeszcze przez pięć… Czytaj dalej

Co wspólnego z Mszą trydencką mają tzw. lefebryści?

msza trydencka Tychy 22

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (FSSPX), tzw. lefebryści (nazwa pochodzi od założyciela Bractwa, francuskiego arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a 1905-1991), jest stowarzyszeniem księży odprawiających Mszę Świętą wyłącznie w formie tradycyjnej, trydenckiej. Jest to dokładnie ten sam ryt, czy — mówiąc inaczej — ta sama tzw. nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, do której celebrowania zachęcił w Summorum Pontificum papież Benedykt XVI. Dynamiczny rozwój tej organizacji, kontrowersje… Czytaj dalej

Dlaczego papież Benedykt XVI zezwolił na odprawianie Mszy trydenckiej?

msza trydencka Tychy 22

Dlaczego papież Benedykt XVI zezwolił na odprawianie Mszy trydenckiej?Uściślijmy na początku, że papież Benedykt XVI nie tyle zezwolił na celebrację tradycyjnej liturgii, ile raczej znacznie poszerzył możliwości jej sprawowania. Kwestia ta została bowiem po raz pierwszy uregulowana jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II w liście Kongregacji ds. Kultu Bożego Quattuor abhinc annos z 1984 r. i w Liście apostolskim motu proprio Ecclesia Dei z 1988 r. Szukając… Czytaj dalej