22. BRAK SPRAWIEDLIWOŚCI

lsdjhb0283790873

BRAK SPRAWIEDLIWOŚCI, to nic innego, jak po prostu niesprawiedliwość. Można mówić o niesprawiedliwości w odniesieniu do pojedynczego człowieka i w odniesieniu do jakiejś społeczności. ten drugi wymiar braku sprawiedliwości będzie przedmiotem tej refleksji. Zaznaczyłem ostatnio, że sprawiedliwość rozdzielcza normuje stosunki między społecznością i jednostką oraz między jednostką a społecznością. Wszystko jednak zależy od sprawiedliwego prawa. Jeżeli dana społeczność posiada sprawiedliwe prawo, to ono samo kształtuje… Czytaj dalej

21. SPRAWIEDLIWOŚĆ

lsdjhb0283790873

Roztropność, męstwo i umiar mają na uwadze doskonałość człowieka. Im roztropność, odwaga i umiar są większe, tym człowiek jest doskonalszy. Czwarta cnota kardynalna – sprawiedliwość – normuje odniesienie człowieka do Boga, do siebie, ludzi i do otaczającego świata. Sprawiedliwość jest szacunkiem dla praw innych ludzi. Zawsze ma na uwadze drugą osobę i dlatego stanowi fundament prawdziwej miłości. Nie ma bowiem miłości tam, gdzie jest… Czytaj dalej

20. CNOTA UMIARU – NIEWŁAŚCIWE ROZUMIENIE LUB JEJ BRAK

lsdjhb0283790873

Cnota umiaru lub po prostu umiar, stanowi część składową każdej cnoty. To on decyduje o harmonii w życiu człowieka, a dzięki niej o jego pięknie. Dziś chwila refleksji będzie dotyczyła niewłaściwego rozumienia umiaru oraz braku umiaru w naszym życiu. Kiedy rozważaliśmy cnotę umiaru, posłużyły nam dwa obrazy: oceny – podobnie jak w zeszycie szkolnym oraz skala termometru. Jednak te obrazy, choć pomocne,… Czytaj dalej

19. UMIARKOWANIE

lsdjhb0283790873

Nasze ludzkie życie tak jak wszystko, co stworzył Bóg, oparte jest na harmonii. Uchwycenie tej harmonii – umiarkowanie, to klucz do zrozumienia całego wszechświata. Kosmos ma swoje prawa i one wyznaczają nasze miejsce w nim. Te prawa mają różne wymiary. Dotyczą życia fizycznego, biologicznego, psychicznego, duchowego i religijnego. W każdym wymiarze zasadniczym elementem jest umiar. Wzrost człowieka ma swoją miarę; człowiek zbyt wysoki… Czytaj dalej

18. TCHÓRZOSTWO I ZUCHWALSTWO

lsdjhb0283790873

W tym rozważaniu zatrzymany się nad brakiem odwagi, czyli nad  tym czym jest tchórzostwo i zuchwalstwo – brak odwagi lub jej nadmiar. Na początku zwracam uwagę na to, że w praktyce trzeba odróżniać lęk od tchórzostwa. Uczucie lęku jest, jak nam wiadomo, darem Boga. Uwrażliwia ono człowieka na niebezpieczeństwo; dlatego nie należy się lęku wstydzić i nie należy się go wypierać. Ponieważ mamy… Czytaj dalej

17. ODWAGA

lsdjhb0283790873

Obok roztropności, którą trzeba wypracować w okresie kształtowania własnej osobowości, drugą niezwykle ważną cnotą jest odwaga, czyli umiejętność zmobilizowania wszystkich sił potrzebnych do pokonania trudności. Odwaga to również umiejętność wytrwania na drodze czynienia dobra, mimo iż zło próbuje nam w tym przeszkodzić. To również umiejętność pokonania zła wtedy, kiedy ono nas atakuje. Tylko odważny człowiek potrafi się spotkać… Czytaj dalej

16. BRAK ROZTROPNOŚCI

lsdjhb0283790873

Brak roztropności ujawnia się na dwóch etapach dążenia do niej. Na etapie zamierzenia, gdy człowiek zastanawia się, do jakiego celu i w jaki sposób ma dążyć, oraz na etapie wykonania. Na pierwszym z tych etapów brak roztropności jawi się jako lekkomyślność powodowana brakiem zastanowienia. Lekkomyślność ma dwie formy. Pierwszą z nich jest niedokładność. Człowiekowi nie zależy na dokładnym zastanowieniu się nad możliwością wykorzystania wszystkich środków, nie myśli także… Czytaj dalej

15. ROZTROPNOŚĆ

lsdjhb0283790873

W naszej katechezie mamy za sobą rozważania, w których przedstawiłem wady i odpowiadające im cnoty. Wszystkie wady opierają się na darach otrzymanych od Boga. Dary te, niewłaściwie wykorzystane, stają się wadami. Obecnie przechodzimy do refleksji nad czterema cnotami kardynalnymi. Nikt z nas nie rodzi się z cnotami. Cnoty trzeba zdobywać przez całe życie. Najważniejsze z nich: roztropność, odwaga, umiarkowanie i sprawiedliwość, zostały nazwane cnotami kardynalnymi, czyli… Czytaj dalej

14. PRACOWITOŚĆ

lsdjhb0283790873

Aby rozważyć, czym jest pracowitość, jako cnota, trzeba zauważyć, że Bóg, stwarzając człowieka, w pierwszym przykazaniu polecił mu wypełnić ziemię, a więc miał na uwadze mądrze rozumianą demografię. A razem z tym poleceniem przykazał mu przekształcać ziemię, czynić ją sobie poddaną, czyli wezwał go do twórczej pracy. Są to dwa pierwsze przykazania, które człowiek otrzymał od Boga. Jedno, to mądra demografia, czyli odpowiedzialne planowanie zaludnienia ziemi,… Czytaj dalej

13. LENISTWO

lsdjhb0283790873

Zanim podejmiemy temat wady, jaką jest lenistwo, warto zauważyć, że człowiek ze swej natury jest twórczy, ponieważ jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Posiada rozum, wolność, może poznawać i może tworzyć. Tym różni się najdoskonalszy komputer od człowieka, bo może tylko odtwarzać, opiera się wyłącznie na materiale, który otrzymał, natomiast człowiek potrafi tworzyć. A jeśli nie tworzy sam, gdyż nie jest artystą, może… Czytaj dalej