2. BIERZMOWANIE SAKRAMENTEM UMOCNIENIA

Udostępnij:

BierzmowanieBIERZMOWANIE – SAKRAMENT UMOCNIENIA

Sakrament Bierzmowania wydaje się być sakramentem niedocenianym, nie wyczekiwanym.  Taki sakrament, który po prostu trzeba przyjąć, bo  jest wymagany, bo jest na “liście” tego, co “powinno się mieć” dla innych wymogów katolickich – pełnienia roli chrzestnych rodziców lub do ślubu… Niektórzy nawet rozmyślnie decydują się na pominięcie tego sakramentu, jakby był rzeczywiście mało ważny, nieistotny, niekonieczny. Bo da się przeżyć… Czym naprawdę jest Bierzmowanie? Dlaczego tak ważne jest, aby dostąpić tego sakramentu? Co się dzieje z człowiekiem, który otrzymał ten sakrament i otwarty jest na współpracę z Duchem Świętym? Na te i wiele jeszcze innych pytań można znaleźć odpowiedź w poniższym rozwinięciu katolickiej nauki na temat tego sakramentu.


SPIS RZECZY
Przedmowa
Od chrzcielnicy do Bierzmowania
Co to jest Bierzmowanie
Ustanowienie Sakramentu Bierzmowania
Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
Modlitwy do Ducha Świętego
Szafarz Sakramentu Bierzmowania
Obrzędy Sakramentu Bierzmowania
Znaczenie gestów
Świadek Bierzmowania
Skutki Sakramentu Bierzmowania
Godność bierzmowanego
Charakter Sakramentu Bierzmowania
O Duchu Świętym
Dary Ducha Świętego
Owoce Ducha Świętego
Obowiązki bierzmowanego
Prawy wyznawca Chrystusowy
Od Bierzmowania do wieczności

oornamenttcik700

BIERZMOWANIE W NAUCZANIU POSOBOROWYM

ryc2
PRZEDMOWA

Pewien artysta namalował krzyż z konającym Chrystusem Panem, ale w odmienny sposób od innych malarzy. Oto pokazał, jak spod stóp krzyża wytryskuje siedem przeczystych strumieni, które spływają na niekończące się rzesze ludzi. Jakżeż zbawienny skutek wywołują te przedziwne strumienie! Oto dusze, które już obumarły dla Boga, nagle się ożywiają, w jednym momencie zostają uzdrowione, a co więcej, nabierają nowych sił na znojnej drodze do nieba. Patrząc na ten obraz jasno poznajemy, że te przedziwne strumienie uświęcają dusze wiernych.
W taki to obrazowy sposób przedstawił artysta Siedem Sakramentów Świętych, przez które łaski Boże, na krzyżu kalwaryjskim wyjednane, spływają do dusz wiernych. Bo to właśnie sakramenty święte udzielają nam łaski uświęcającej, względnie ją pomnażają, oraz wzbogacają wielu innymi łaskami, jakie są nam potrzebne w różnych okolicznościach ziemskiego pielgrzymowania.

Z dziecinnych lat pamiętamy, że sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Jezusa Chrystusa udziela nam łaski niewidzialnej. Pamiętamy także i to, że Pan Jezus ustanowił Siedem Sakramentów Świętych. Może dzisiaj byłoby nam ciężko wszystkie je po kolei wymienić, a na pewno znacznie trudniej przyszłoby nam sobie przypomnieć owe łaski i dobrodziejstwa, jakich poszczególne sakramenty udzielają. Co prawda niejednokrotnie jesteśmy świadkami udzielania sakramentów świętych i może nawet z pewnym zainteresowaniem obserwujemy liczne, bogate ceremonie, jakie są do nich przywiązane. Czy jednak rozumiemy czarowny wieniec tych symbolicznych obrzędów? Czy staramy się wgłębić, w urok modlitw, jakie Kościół Katolicki stosuje w czasie udzielania poszczególnych sakramentów?

Ze smutkiem wielu na to pytanie da odpowiedź negatywną. A szkoda, gdyż Kościół św., ustanawiając przeróżne obrzędy i ceremonie, przy udzielaniu sakramentów świętych miał ku temu jakiś cel. Tym zaś celem było pragnienie zbliżenia naszym zmysłom tego, co w sposób niewidzialny dzieje się w chwili przyjmowania sakramentu w duszy nieśmiertelnej. Sobór trydencki (sesja 22 rozdz. 5) tak o tym mówi: „Święta Matka Kościół ustanowił ceremonie, aby przez nie wyrazić majestat i przez znaki widzialne pobudzić umysły wiernych do kontemplacji rzeczy najwznioślejszych”.

Ale pośród siedmiu sakramentów świętych jest jeden sakrament, jaki może najbardziej niepostrzeżenie przechodzi w naszym życiu. Tym sakramentem jest Bierzmowanie. Gdy do przyjęcia innych, sakramentów bywamy mniej lub więcej dokładnie przygotowani i pouczeni, gdy kapłani od czasu do czasu przypominają, nam łaski, sakramentalne oraz obowiązki, jakie nakładają na nas sakramenty święte, to Sakrament Bierzmowania przechodzi w naszym życiu bez jakiegoś głębszego i trwalszego wrażenia. O ile bowiem przyjmujemy Sakrament Bierzmowania w dniu Pierwszej Komunii św., wtedy ta wzniosła, upragniona chwila odsuwa niejako bierzmowanie na plan dalszy. Może dziecko uważa go nawet za jakiś dodatek do pierwszej Komunii świętej. Gdy zaś przyjmuje się Sakrament Bierzmowania z okazji wizytacji arcypasterskiej, wtedy znowu różne okoliczności, związane z tą niecodzienną uroczystością, odwracają uwagę od rzeczy istotnych.

Dlatego biskupi, nasi wprowadzili w ostatnich latach bardzo szczęśliwą innowację. Oto dzieci po przyjęciu Pierwszej Komunii świętej, uczęszczają jeszcze jeden role na naukę katechizmu. Ten dodatkowy rok nauki poświęcony jest, dokładnemu, szczegółowemu przygotowaniu na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania. Nasi biskupi spodziewają się, że dzięki temu dzieci więcej zrozumieją i bardziej się przejmą tym sakramentem, który czyni z nas prawdziwych wyznawców Chrystusa Pana; wyznawców, dających świadectwo wierze świętej nie tylko słowem, ale także i przede, wszystkim całym życiem.

W pewnym filmie muzycznym wystąpił artysta łudząco podobny do Fryderyka Chopina. Nawet jego ręce były jakoby rękami Chopina. Widzowie podziwiali przy tym jego mistrzowską grę na fortepianie. Tymczasem wszystko to było trickiem, czyli sztuczką filmową. Albowiem w tej składance występowało trzech artystów, z których jeden grał rolę Chopina, drugi „użyczył” mu swoich rąk (najbardziej podobnych do odlewu rąk Chopina), a trzeci wreszcie odtworzył muzykę genialnego artysty. Ale na sali nie dostrzegano tej dziwnej składanki.

Jednakże taka rzecz możliwa jest tylko na filmie, a nie w życiu codziennym. Życie bowiem tworzy każdy z nas z osobna i każdy za to swoje życie będzie kiedyś odpowiadał przed Bogiem. Każdy człowiek musi sam odegrać swoją życiową rolę i nikt go nawet w części nie może w tym wyręczyć. Jest to oczywiście trudną rzeczą i wymaga ustawicznego wysiłku, ciągłej czujności. Pan Bóg bowiem dał Dziesięć Przykazań, które wypełnić nie łatwo. Szatan zaś dał tylko jedno przykazanie, mianowicie — folguj sobie. To przykazanie łatwo wypełnić, ale przecież nawet dziecko wie, w jakie zniechęcenie, w jaką niewolę to prowadzi.

Na szczęście sam Pan Bóg dopomaga nam do należytego odegrania swej roli na scenie ziemskiego, doczesnego żywota. Dopomaga zaś nam przez Swoje łaski. Te niebiańskie pomoce spływają do naszej duszy przez sakramenty święte.

Wystarczy tylko zadać sobie nieco trudu, ażeby z łaskami Bożymi współpracować, a z całą pewnością życie nasze stanie się życiem prawdziwego chrześcijanina, chwałą dla Boga i przykładem dla otoczenia.
Łaska Sakramentu. Bierzmowania czyni z nas prawdziwych wyznawców Chrystusowych i w poważnym stopniu uzdalnia nas do pełnienia wszystkich przykazań Bożych. Godzi się więc nieco szczegółowiej zapoznać się z tym sakramentem.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz